Dokumenty do pobrania

Ustawy i rozporządzenia:

Wnioski:


Dokumenty dotyczące licencji na przewóz rzeczy:

LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
LR2. Wniosek o zmianę danych (zmiana nazwy lub adresu)
LR3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej
LR4. Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
LR5. Przeniesienie uprawnień – ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
LR6. Przeniesienie uprawnień – w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej) – wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
LR7. Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
LR8. Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
LR9. Odnowienie 5 – letniego terminu ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
LR10. Zmiana osoby zarządzającej transportem
 
OC. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
OB. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej
OK. Oświadczenie dotyczące kierowców
ON. Oświadczenie o niekaralności
OW. Oświadczenie – wtórnik
OSC. Oświadczenie dot. zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy s.c. poprzez wystąpienie wspólnika/wspólników ze składu spółki cywilnej
WPC. Wykaz pojazdów
 
IZDP. Informacja o wymianie taboru
IZPL. Zgłoszenie pojazdu do licencji wspólnotowej