Projekt EFS – Pracuj w branży TSL

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 3, ZSS, ZSP nr 22 w Łodzi poprzez:

  • Stworzenie możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji zwiększających szansę  na zatrudnienie dla 140 uczniów
  • Doposażenie pracowni zawodowych szkół
  • Zorganizowanie staży i praktyk dla 140 uczniów

Uczniowie otrzymają bezpłatne wsparcie poprzez:

  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe
  • Kurs kwalifikacji wstępnej
  • Kurs prawa jazdy kat. C i CE
  • Kurs ecodriving
  • Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
  • Kurs operatorów wózków widłowych
  • Staże i praktyki zawodowe

Kierownik Projektu:
Urszula Grabarczyk

Specjalista ds. sprawozdawczości:
Mariola Drużka

Projekt: Pracuj w branży TSL

Nr umowy:
RPLD.11.03.01-10-0023/16-00

Realizator:
Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów
ul. Górnicza 18/36, 91-765 Łódź

telefon: 42 657 95 14, 42 657 06 02
telefon komórkowy: (+48) 601 160 915

e-mail: przewoznicy4@mnc.pl
strona internetowa: www.przewoznicy.lodz.pl


Dokumenty do pobrania:


Zapytania ofertowe:


Harmonogram zajęć: