Projekty EFS

ProjektUE

Jesteśmy Beneficjentem województwa łódzkiego, który od 2006 roku zrealizował pomyślnie kilka projektów współfinansowanych ze środków wspierających działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy doświadczenie w prowadzeniu pojektów unijnych oraz wykwalifikowaną kadrę zarządzającą nimi. Zachęcamy do zapoznania się z obecnie prowadzonymi naborami.

Projekty oczekujące na realizację :

Projekty aktualnie realizowane :

Projekty zrealizowane: