Ubezpieczenie „minimalnej zdolności finansowej”

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE już od 4 grudnia 2011 roku wprowadza następujące zmiany warunków wykonywania zawodu przewoźnika:

  • osoba zarządzająca transportem "na etacie",
  • odpowiednio zorganizowana siedziba firmy jako wymóg konieczny prowadzenia działalności,
  • licencja wspólnotowa – dokument jednolity dla wszystkich państw członkowskich,
  • zaostrzenie wymagań dotyczących dobrej reputacji kompetencji zawodowych,
  • dokumentowanie sytuacji finansowej,
  • nowe zasady zawieszenia lub cofnięcia licencji/zezwolenia.

Pełny tekst rozporządzenia 1071/2009

Aby być przewoźnikiem, trzeba udokumentować, że ma się dobrą sytuację finansową. W tej chwili można to zrobić na kilka sposobów i większość przedsiębiorców nie ma z tym zbyt dużego problemu. Jednak po 4 grudnia 2011 roku będzie o wiele trudniej. Wprowadzenie surowszych wymogów ma wyeliminować z branży transportowej podmioty, które nie są w stanie regulować własnych zobowiązań.

DLA KOGO?
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych – którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.
 

UBEZPIECZYCIEL
CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.), zarejestrowane w sądowym rejestrze firm pod numerem 01-10-046150; Towarzystwo Ubezpieczeń notyfikowane w Polsce, w Komisji Nadzoru Finansowego i znajdujące się w jej rejestrze zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA.
 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art. 7 pkt. 1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podając dokładne dane firmy oraz liczbę pojazdów, którymi wykonuje działalność gospodarczą.
 
JAK KUPIĆ POLISĘ?
1. Ściągnij formularz wniosku,
2. Wypełnij informacje zgodnie ze stanem faktycznym,
3. Wypełniony formularz wraz ze skanem (NIP, REGON, KRS) prześlij na adres mailowy przewoznicy@mnc.pl lub dostarcz osobiście do Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów:

ul. Górnicza 18/36,
91–765 Łódź,
tel.(42) 657 95 14
(42) 657 06 02


Dokumenty do pobrania:

download-2-xxl Regulamin świadczenia usług przez internet

download-2-xxl Informacje o produkcie

download-2-xxl OWU (ogólne warunki ubezpieczenia)

download-2-xxl Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia

download-2-xxl Wniosek uproszczony o zawarcie umowy ubezpieczenia

download-2-xxl Wniosek o zmianę polisy (aneks)

download-2-xxl Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych