Projekt EFS – Zawodowcy z „Szóstki”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości nauczania wśród ZS nr 6 w Tychach (technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej) poprzez:

  • Stworzenie możliwości uzyskania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych 84 uczniów,
  • Doskonalenie zawodowe 2 nauczycieli,
  • Doposażenie pracowni zawodowych,
  • Rozwój współpracy szkoły z przedsiębiorcami poprzez zorganizowanie staży i praktyk dla 54 uczniów.

Uczniowie otrzymają bezpłatne wsparcie poprzez:

  • doradztwo edukacyjno- zawodowe,
  • kurs kwalifikacji wstępnej,
  • kurs prawa jazdy kat. C i CE,
  • kurs ecodriving,
  • Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych (wspólnotowy),
  • staże i praktyki zawodowe.

Koordynator Projektu:
Urszula Grabarczyk

Asystent Projektu:
Katarzyna Radziejowska-Bar

Projekt ”Zawodowcy z Szóstki”

Nr umowy:
UDA-RPSL.11.02.03-24-02D7/16-00

Partner:
Miasto Tychy/Zespół Szkół nr 6 w Tychach

Wartość projektu:
930 235,25 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
790 755,79 PLN

Biuro projektu:
Zespół Szkół nr 6 w Tychach
ul Piłsudskiego 10, 43-100 Tychy

Realizator:
Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów
ul. Górnicza 18/36, 91-765 Łódź

telefon: 42 657 95 14, 42 657 06 02
telefon komórkowy: (+48) 601 160 915

e-mail: przewoznicy2@mnc.pl
strona internetowa: www.przewoznicy.lodz.pl


Dokumenty do pobrania:


Zapytania ofertowe:


Harmonogramy kwartalne: