Projekt EFS – „Zgierski kierowca zawodowy”

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami -  jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez:

  • Stworzenie możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji zwiększających szansę  na zatrudnienie dla 30 uczniów
  • Doposażenie pracowni zawodowych szkół
  • Zorganizowanie staży i praktyk dla 30 uczniów

Uczniowie otrzymają bezpłatne wsparcie poprzez:

  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe
  • Kurs kwalifikacji wstępnej
  • Kurs prawa jazdy kat. C i CE
  • Kurs ecodriving
  • Kurs CPC – Certyfikat Kompetencji Zawodowych
  • Staże i praktyki zawodowe

 

PERSONEL ZARZĄDCZY PROJEKTU BIURO REALIZATORA PROJEKTU

Kierownik Projektu:
Urszula Grabarczyk

Beneficjent:
Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów
90-031 Łódź, ul. Tuwima 97
telefon: (42) 657 95 14, (42) 657 06 02

e-mail: przewoznicy2@mnc.pl
strona internetowa: www.przewoznicy.lodz.pl

Projekt ”Zgierski kierowca zawodowy”
Nr umowy:
RPLD.11.03.01-10-0040/17